Een verkeersongeluk heeft niets te maken met geluk

onze visie

Veilig naar je bestemming

Wij zetten ons pro-actief in om de verkeersveiligheid een impuls te geven. Wij geloven in een nieuwe aanpak van verkeersveiligheid waarin kosten en opbrengsten gerichter en individueel worden geïdentificeerd. Daarmee vergroten wij het bewustzijn van de kwetsbare verkeersdeelnemer zodat zij veilig aankomen op hun plaats van bestemming.

Waarom stagneert de veiligheid?

Lange tijd is het aantal jaarlijkse verkeersslachtoffers in Nederland gedaald, maar die daling is tot stilstand gekomen. De huidige inspanningen, waaronder recent de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid vanuit de overheid, zijn kennelijk nog niet voldoende om deze onacceptabele situatie te verbeteren. Daarnaast is het werkveld versnipperd en tot stilstand gekomen doordat de van oudsher beschikbare ongevallendatabase er niet meer is. Overheden en maatschappelijke organisaties trekken weliswaar samen op via bijvoorbeeld de Beleidsimpuls, maar de kennis en ervaring van veel relevante andere partijen, waaronder de ingenieurs- en adviesbureaus, worden nog niet structureel ingebed.

Daarnaast zorgt het ontbreken van de ongevallendatabase er voor dat wegbeheerders moeite hebben verkeersveiligheidsknelpunten te kunnen duiden. Daardoor ontbreekt voldoende politieke aandacht voor verkeersveiligheid.

Wij verbinden

Verbindingen tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn nodig om gezamenlijke kracht te mobiliseren. En verbindingen tussen het functioneren van infrastructuur, voertuigen en het gedrag van de verkeersdeelnemer. Met een dergelijke integrale aanpak kan een systeemsprong worden bereikt. Bekijk de gouden driehoek.

Jij staat centraal

Wij gaan jou als verkeersdeelnemer centraal stellen, met jouw gedrag, in jouw voertuig, centraal in jouw  omgeving, in jouw situatie. Wij gaan jou individueel aanspreken en faciliteren,  en gelijkgestemden laten vinden om een gezamenlijke kracht te ontwikkelen. We gaan communities mobiliseren om jouw verkeersveiligheid te vergroten.

Wie zijn wij

Wij zijn een groep onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureaus, gesteund door de branchevereniging NLingenieurs die de krachten gebundeld hebben. Jarenlang hebben wij als ingenieurs onze kennis en ervaring ingezet om de techniek veiliger te maken. Maar dat is niet langer afdoende. Wij geloven in een nieuwe aanpak zodat bewustzijn wordt vergroot en oplossingen op maat kunnen worden geboden. Oplossingen die haar kracht vinden in de oorsprong van ons werk als ingenieur: de verbinding van mens, techniek en maatschappij.

bedrijven

Verbindingsdag

Op 3 september 2014 heeft NLingenieurs in het PIT interactieve expo veiligheid te Almere een verbindingsdag georganiseerd voor organisaties uit de gouden driehoek

Vanuit de eigen rol, maar door bundeling van krachten hebben de organisaties concreet van gedachten gewisseld hoe zij samen een impuls kunnen geven aan de verkeersveiligheid. Aanwezige organisaties waren onder andere IPO, Ministerie van I&M, Verbond van Verzekeraars, EVO, TU Delft, SWOV, VVN, en de Politie/academie.

Bekijk impressie Lees Verslag

background verbinding

Leg contact

Laat hier een vraag, suggestie of boodschap achter om ons extra te activeren.

Locatie

Casuariestraat 11

2511 VB  Den Haag

Direkt contact

e-mail naar veiligheid@nlingenieurs.nl

of bel 070 31 41 868